* Посоченото съдържание е за обща информация и употреба.
Алфиа АД си запазва правото да променя представените стойности.

*Всички разходи, свързани с регистрацията на ППС в КАТ, данъци, застраховки, маркировки и други се заплащат допълнително от клиента

Документи за сваляне:

Общи условия

Документи за кандидатстване

Искане за лизинг

 

© 2023 Аllphia JSC. Всички права запазени.