Алфиа АД е динамично развиваща се финансова институция, специализираща във финансов лизинг на леки и товарни превозни средства. Основана през 2011 година Алфиа прелага ексклузивни решения за фирми и физически лица. Независимо дали се нуждаете от гъвкав и атрактивен лизинг за Вашата фирма или личен автомобил, ние сме насреща.

Основните продукти, които предлагаме са:

• Финансов лизинг на нови и употребявани леки, лекотоварни, товарни и специализирани автомобили и превозни средства;

• Финансов лизинг на нови и употребявани транспортни средства, стопанска и строителна техника;

• Доставка на транспортни средства по предварително зададени критерии от клиента от Италия и Германия.

Нашата цел е да предлагаме на клиентите си бърза, качествена и комплексна услуга, а също така и професионално и висококачествено обслужване. Можете да разчитате на опростена процедура по кандидатстване и одобрение на Вашето запитване, както и на гъвкави условия в съответствие с персоналните Ви предпочитания.

Изберете нас, защото:

• Ние сме професионалисти: коректното и качествено обслужване е наш основен приоритет. По време на целия срок на лизинга, можете да се обърнете към нас за съдействие или посредничество.

• Ние сме бързи и гъвкави: ангажираме се с бърз отговор на всяко запитване и опростена процедура по кандидастване за всеки клиент. Предлагаме индивидуален подход, параметри и лизингови схеми според персоналните нужди и възможности на клиента.

• Ние сме надеждни: нашите клиенти получават ясна и изчерпателна информация относно лизингови условия, цени и такси. Ние си партнираме с едни от най-големите застрахователни компании в страната и осигуряваме атрактивни условия и защита.

Нашият екип е на Ваше разположение.

Заповядайте!

 

 

 

 

 

Лизингът като форма на финансиране се приема за алтернатива на банковите кредити.
Лизингът е предпочитан финансов инструмент поради множеството предимства, които предоставя:
–    Лизингът предполага по-гъвкави схеми на финансиране и опростена процедура по кандидатстване;
–    Лизинговите дружества са по-гъвкави по отношение на исканите обезпечения в сравнение с банките;
–    Лизингът Ви осигурява по-добра ликвидност;
–   Лизингът подпомага планирането на паричните Ви потоци и спестява блокирането на големи суми от текущия оборот на Вашето предприятие;
–    Лизингът предоставя финансови ползи при плащане на данък добавена стойност (ДДС), както и възможност за възстановяване на ДДС;
–    Лизингът Ви спестява затруднения при последваща препродажба, в случай, че предпочитате да смените транспортното си средство.

При финансовия лизинг, обектът на лизинга остава собственост на Лизингодателя, като в края на лизинговия договор след плащане на всички свързани с него задължения и лизингови вноски, вещта става собственост на Лизингополучателя автоматично. За срока на лизинга, Лизингополучателят използва веща, докато целият финансов риск, свързан с нея се поема изцяло от Лизингодателя, докато облагите от ползването на вещта се прехвърлят към Лизингополучателя.

Ние от Алфиа АД предлагаме този начин на финансиране, защото разбираме значителните му предимствата пред стандартния банков кредит и директната покупка. Вие не се натоварвате с допълнителни обезпечения, тъй като превозното средство, обект на финансиране остава наша собственост до края на договора. Вие получавате ново или употребявано транспортно средство, изцяло съобразено с вашите нужди и предпочитания, като плащате незначителна сума под формата на самоучастие. Общата сума на финансиране се разсрочва за предпочитан от Вас период, което Ви осигурява равномерно финансово натоварване и Ви позволява да планирате разходите си за продължителен период от време. Също така се ползвате с персонално обслужване и индивидуален подход според спецификите на избраната от Вас лизингова схема. По време на целия срок на лизинга, Вие може да разчитате на нашето професионално отношение, съдействие и подкрепа, в случай на затруднение.

Алфиа АД остава на Ваше разположение, ако желаете да научите повече или имате нужда от допълнителна информация за нашите услуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2023 Аllphia JSC. Всички права запазени.

bethemewplk